Naar de inhoud Naar het menu

The Privacy Collective stelt hoger beroep in

De collectieve actie tegen datahandelaren Oracle en Salesforce

nieuws/real-time-bidding.png

The Privacy Collective, hierna TPC, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 29 december 2021. Freedom is samen met de stichting en andere betrokken organisaties nog steeds overtuigd van het belang van deze zaak.

We schreven eerder over deze rechtszaak. Hieronder nog even kort waar de rechtszaak ook alweer over ging, wat het instellen van hoger beroep betekent en de nieuwsbrief die TPC deze week rondstuurde.

Een collectieve actie

TPC vindt dat Oracle en Salesforce door het gebruik van cookies* en het handelen in data van internetgebruikers de privacy schenden. Daarom is de stichting een rechtszaak tegen deze twee datahandelaren begonnen. Om precies te zijn: een collectieve actie.

Een collectieve actie is een rechtszaak die wordt ingediend namens een grote groep mensen. Het is te vergelijken met de Amerikaanse class action.

Om mee te doen aan deze actie en schade te claimen, kan iedereen zich aanmelden via de website van TPC. Door de rechtszaak een duimpje omhoog te geven, kun je aangeven dat je de actie steunt en meedoet. De stichting wil bewust niet te veel gegevens verzamelen van de achterban. Om misbruik van dit aanmeldproces te voorkomen zijn door de stichting maatregelen genomen. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak.

Uitspraak rechter

De rechtbank is er niet van overtuigd dat door het verzamelen van duimpjes omhoog goed is komen vast te staan uit hoeveel mensen de groep precies bestaat. En vooral wie die mensen precies zijn. Dat de zaak door maatschappelijke organisaties wordt ondersteund, vindt de rechtbank ook niet overtuigend. De rechtbank heeft daarom besloten de zaak niet inhoudelijk te behandelen, want de stichting heeft niet voldaan aan de formele eisen die worden gesteld aan een collectieve actie. 

Vind je dit niet kunnen? Je kunt je nog aanmelden voor de rechtszaak, TPC stelt namelijk hoger beroep in. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan natuurlijk ook.

Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan kun je in hoger beroep bij het hof. Dat is een soort 'second opinion'. Een tweede rechter kijkt dan nog eens naar de zaak. De stichting liet eind maart weten dat ze hoger beroep heeft ingediend.

Wat wil TPC met het instellen van hoger beroep bereiken?

TPC wil het hof er onder andere van overtuigen dat steun van verschillende privacy organisaties - waaronder ook Freedom - wel degelijk aantoont dat zij de zaak voeren namens een grote groep mensen. Het gaat dus om de representativiteit. Dat betekent dat de stichting moet bewijzen dat zij de aangewezen partij is om deze zaak te voeren namens de groep gedupeerden. TPC wil de rechter aantonen dat genoeg mensen de zaak belangrijk vinden en daadwerkelijk via de stichting schade willen claimen. Pas dan zal de rechter zich over de inhoud van de zaak buigen.

Nieuwsbrief van The Privacy Collective

Hieronder plakken we de nieuwsbrief van The Privacy Collective in zijn geheel.

Update procedure Salesforce en Oracle - oktober 2022

 In juli informeerden wij je over het hoger beroep in de procedure tegen Salesforce en Oracle. Begin 2023 zal er naar verwachting een zitting plaatsvinden waarbij partijen hun standpunten mondeling kunnen toelichten. In de tussentijd houden wij je op de hoogte van een aantal actuele ontwikkelingen.

Overleg TPC Partners

 De claim tegen Oracle en Salesforce wordt gesteund door een aantal vooraanstaande Nederlandse belangenorganisaties op het gebied van privacy en digitale rechten, waaronder de Consumentenbond, Platform Burgerrechten en Privacy First.

Op 21 september 2022 heeft The Privacy Collective overleg gevoerd met de partners. Aan de orde kwam onder andere de stand van zaken in de procedure en het versterken en uitbreiden van de strategische samenwerking. Daarnaast werden er afspraken gemaakt over de voorbereiding van de zitting en de communicatie met de achterban. Eind dit jaar zal The Privacy Collective in samenwerking met de partners een event organiseren waarin actuele juridische ontwikkelingen rondom target advertising aan de orde zullen komen.

Class action tegen Oracle in Californië

 In de Verenigde Staten is een procedure begonnen tegen Oracle wegens het onrechtmatige AdTech-praktijken. Het doel van deze procedure is om de surveillance door Oracle te stoppen. De eisers vorderen schadevergoeding, onder meer voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Een van de eisers is Johnny Ryan van de Irish Council for Civil Liberties (ICCL). De ICCL geeft aan dat Oracle een belangrijke rol speelt in de tracking and data industry. Oracle claimt dat het profielen heeft verzameld van meer dan 5 miljard mensen en dat het jaarlijks meer dan 40 miljard euro winst maakt. De profielen omvatten onder andere namen, woonadressen, emails, online en offline aankopen, locatiedata van gebruikers, inkomen, interesses en politieke overtuigingen en een gedetailleerd inzicht in online activiteiten.

The Privacy Collective verwelkomt deze nieuwe procedure waarin Oracle aansprakelijk wordt gesteld voor het niet respecteren van privacy en digitale rechten van gebruikers en waarin financiële genoegdoening voor getroffen groepsleden wordt gevraagd.

Digital Services Act (“DSA”) aangenomen

 Op 4 oktober 2022 heeft de Raad van Ministers van de EU de definitieve versie van de Digital Services Act ("DSA") aangenomen. Samen met de zogenaamde "Digital Markets Act" vormt de DSA de basis van nieuwe Europese wetgeving voor de digitale economie.

De DSA bevat EU-brede regels voor online-tussenpersonen, waaronder online-platforms en zoekmachines. De DSA bevat belangrijke nieuwe regels voor vrijwel alle onlinediensten. Voor sommige platforms en exploitanten van zoekmachines gelden echter strengere regels. Het doel van de DSA is onder meer ervoor te zorgen dat illegale online-inhoud snel wordt aangepakt en dat de grondrechten van internetgebruikers worden beschermd.

Daarnaast bevat de DSA nieuwe, strengere regels voor online reclame, profilering en targeting. Online gebruikers moeten meer inzicht krijgen in de advertenties die zij te zien krijgen. Commerciële communicatie moet daarom duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Gebruikers zullen voor elke specifieke advertentie duidelijk moeten worden geïnformeerd namens wie de advertentie wordt gepresenteerd en wie voor de advertentie heeft betaald. Aanbieders van online advertentie platforms moeten bovendien zinvolle informatie verstrekken over de parameters die worden gebruikt om te bepalen aan wie advertenties worden getoond. Targeted advisertising gericht op minderjarigen of op basis van o.a. seksuele geaardheid of godsdienstige of politieke overtuiging, is verboden.

De DSA zal schadelijk gebruik van targeted advertising aanzienlijk beperken en kan in de toekomst worden gebruikt als middel om praktijken zoals die van Salesforce en Oracle te bestrijden. The Privacy Collective houdt de ontwikkelingen rondom de DSA daarom nauwlettend in de gaten en zal je in de toekomst hierover blijven informeren.

Steun ons

 Juist nu is het van belang om de steun van Nederlandse internetgebruikers voor de claim te versterken en uit te breiden. Daarom vragen wij je om de mensen om je heen, zoals vrienden en familie, te informeren. 

Op onze website kunnen internetgebruikers de zaak steunen met een klik, een like op social media of door hun emailadres achter te laten (zie buttons hieronder). 

Samen kunnen we een einde maken aan het onrechtmatig verzamelen en commercieel exploiteren van online profielen!

Het bestuur van The Privacy Collective