Wil je meekijk-vrij internet?

Privacyverklaring

Als je lid wordt van Freedom Internet en als je onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens van je. Omdat we privacy erg belangrijk vinden willen we zo min mogelijk persoonsgegevens verzamelen en verwerken, maar soms zijn gegevens gewoon nodig. Hieronder vertellen we je welke gegevens we verwerken en waarom. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met privacy@freedomnet.nl.

 

Onze zeven privacyprincipes

Je provider heeft veel zeer persoonlijke gegevens over je. Met wie je mailt, met wie je belt, welke websites je bezoekt, op welke tijden je dat doet, en nog veel meer: alles gaat via je provider. Daarom is het belangrijk dat je een provider kiest die je echt kunt vertrouwen. Zodat je er zeker van bent dat al die gevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat ze niet worden gebruikt om jou te profileren om je advertenties aan te smeren en dat ze niet op straat komen te liggen bij een datalek.

Freedom Internet wil je die zekerheid bieden. Daarom hebben we zeven privacyprincipes opgesteld, die leidend zijn bij alles wat we doen in ons bedrijf. Zo zorgen wij dat jouw persoonlijke gegevens veilig bij ons zijn.
 

1. Jij bent de baas

Jouw persoonsgegevens zijn jouw persoonsgegevens. We vinden dat jij zoveel mogelijk controle moet hebben. Vaak kun je zelf beslissen welke gegevens je aan ons geeft. En wij zorgen ervoor dat onze systemen zo zijn ingericht dat je gemakkelijk inzicht hebt. Alles eerlijk en transparant. Zodat je je gegevens zelf kunt inzien en aanpassen of verwijderen als dat nodig is.
 

2. Duidelijke taal

Privacyverklaringen en algemene voorwaarden zijn meestal ingewikkeld opgeschreven. Met veel juridisch jargon en een onduidelijke structuur. Vaak is dat expres, zodat je geen zin hebt om ze te lezen en op OK klikt zonder dat je weet waar je eigenlijk mee instemt. Dat doen wij anders. Wij spreken duidelijke taal die iedereen kan begrijpen. Als het over privacy gaat, maar ook in alle andere communicatie.
 

3. Niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je overal moet invullen of je een mevrouw of een meneer bent? En wat je geboortedatum is? Zou dat echt noodzakelijke informatie zijn als je ergens klant wordt? Natuurlijk niet. Daarom hoef je dat soort dingen bij ons dus nooit verplicht in te vullen. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zijn verplicht.
 

4. Minimaal loggen

Een internetprovider is in essentie een stapel computerapparatuur. En al die computers maken logbestanden. En al die logbestanden bevatten gegevens over onze leden. We slaan logbestanden alleen op als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. En nooit langer dan strikt noodzakelijk. Dat is niet gemakkelijk: systeembeheerders zijn wel eens geneigd zoveel mogelijk te loggen, voor je- weet-maar-nooit-wat-er-gebeurt. Maar we doen ons best ons over die neiging heen te zetten.
 

5. Persoonsgegevens zijn er niet voor de winst

Ons verdienmodel is het verkopen van abonnementen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet als wisselgeld voor omzet (bijvoorbeeld door je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen).
 

6. Nooit voor andere doelen

Als we jouw persoonsgegevens verwerken dan leggen we duidelijk uit met welk doel we dat doen. En daar houden we ons aan: we gaan die gegevens dus niet ook nog voor andere doelen gebruiken.
 

7. We spelen eerlijk

Misschien wel het allerbelangrijkste om ervoor te zorgen dat onze leden ons vertrouwen, is ervoor zorgen dat we te vertrouwen zijn. We doen niks stiekem, en we doen niks waarvan je je zou kunnen afvragen of het ethisch wel oké is. Zeker niet als het om persoonsgegevens gaat. Aan die belofte houden we ons.
 


De rest van de privacyverklaring

Zo. Nu onze principes duidelijk zijn, kunnen we over naar het formele gedeelte van de privacyverklaring.

We verwerken nu nog niet zoveel gegevens omdat we geen verbindingen leveren. Zodra we die gaan leveren, breiden we deze privacyverklaring uit.
 

1. Wie verwerkt jou persoonsgegevens?

De Verantwoordelijke voor verwerking van jouw persoonsgegevens is
Freedom Internet BV
Prof. W.H. Keesomlaan 12 
1183 DJ Amstelveen
Telefoon: 088-0115666

Al je vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je stellen via
privacy@freedomnet.nl.
 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je je inschrijft als lid en als je onze diensten gebruikt, verwerken we deze gegevens:

 • Je aanhef, als je die opgeeft. Is niet verplicht
 • De naam die je wilt gebruiken
 • Je adres, zoals je dat zelf opgeeft. Dit is niet verplicht als je alleen een @freedom.nl e-mailadres bij ons afneemt
 • Je mailadres. Dat is nodig om met je te kunnen communiceren
 • Je mobiele nummer. Dat is nodig voor het resetten van je wachtwoord
 • Je IP-adres als je onze website bezoekt, zodat we bezoekers kunnen tellen en kunnen zien welke informatie op de site gelezen wordt.
 • Als je een domeinnaam aanvraagt, zijn we verplicht je naam en adres te verzamelen en aan de organisatie te verstrekken die de domeinnaam uitgeeft.
 • Als je onze helpdesk om hulp vraagt, wordt je vraag of probleem in een ticket opgeslagen.
 • We verzamelen geen informatie over jou bij derde partijen, ook niet via tracking cookies en pixels. Zie het kopje Cookies en pixels onderaan deze privacyverklaring.

 

3. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor een aantal doelen. Voor al deze doelen geldt dat de verwerkingen noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst tussen Freedom en jou.

Dienstverlening:
We hebben je contactgegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren en om facturen te kunnen sturen.

Systeembeheer
Om alles technisch goed te laten functioneren moeten we persoonsgegevens over jouw gebruik van onze diensten verwerken. Bijvoorbeeld je IP-adres, loginnaam en tijdstippen van het ophalen en verzenden van e-mail voor beheer en beveiliging van servers.

Informeren:
We gebruiken je contactgegevens om met je te communiceren (per e-mail of als je wilt per post of telefoon). We sturen je alleen een nieuwsbrief als je daar toestemming voor geeft en je kunt je daarna altijd met één handeling afmelden.

Wettelijke verplichting:
Sommige gegevens moeten we verwerken omdat dit verplicht is gesteld door de overheid. Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen aan zakelijke klanten te sturen met naam en adresgegevens, en die zeven jaar te bewaren in onze administratie. En als autoriteiten ons verplichten om gegevens te verstrekken. In dat geval zullen we eerst heel zorgvuldig controleren of het om een rechtsgeldig bevel gaat.
 

4. We werken samen met andere partijen

We maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Veel van deze partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. We maken alleen gebruik van de diensten van dergelijke bedrijven als ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We gaan dus niet in zee met bedrijven die jouw gegevens verhandelen. Sommige van de onderstaande bedrijven verwerken helemaal geen persoonsgegevens (zoals BIT). Als een partij jouw persoonsgegevens namens ons verwerkt, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat zij de gegevens alleen voor onze doelen mag verwerken.

Met de volgende partijen werken we samen:

Soverin

De e-maildienst op Freedom.nl wordt geleverd door Soverin B.V. Zij garanderen een veilige maildienst vrij van meekijkers.
Soverin verwerkt:

 • Je mailadres
 • Je inkomende en uitgaande e-mails
 • Je mobiele telefoonnummer (om je een sms te sturen als je je wachtwoord wilt wijzigen)
 • Je IP-adres
 • Logbestanden van alle uitgaande en inkomende mails
 • Adressen in het adresboek in webmail, als je dat gebruikt

Soverin versleutelt alle mailboxen, waardoor niemand eenvoudig kan meekijken in je mailbox. Maar Soverin kan je mailbox wel ontcijferen als dat gevorderd wordt door een bevoegde opsporingsdienst.
De privacyverklaring van Soverin staat op
https://soverin.net/legal#privacy-statement

TransIP

Voor de registratie van domeinnamen maken we gebruik van de diensten van TransIP B.V. Als je gebruik maakt van e-mail en hosting op het domein van Freedom, is dit niet van toepassing.
TransIP verwerkt:

 • Je domeinnaam
 • De naam en het adres, e-mailadres en telefoonnummer dat je opgeeft om de domeinnaam op jouw naam te registreren

TransIP zorgt ervoor dat je gegevens niet in de openbare WHOIS informatie terecht komen.
De privacyverklaring van TransIP staat op
https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/

BIT

We werken samen met BIT B.V. voor hosting en voor delen van ons netwerk.
BIT verwerkt:

 • Je internetverkeer

BIT heeft technische maatregelen getroffen om te zorgen dat niemand met jouw internetverkeer kan meekijken. Freedom niet en BIT zelf dus ook niet.
De privacyverklaring van BIT staat op
https://www.bit.nl/nl/over-bit/voorwaarden-en-policies/datacenter-privacyverklaring

Mollie

We werken samen met Mollie B.V. voor het verwerken van betalingen voor de dienst die je via onze website bestelt.
Mollie verwerkt:

 • Je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer
 • Je naam
 • Het IP-adres waarvan je de betaling doet
 • Een betalings-ID

We hebben Mollie zo ingesteld dat zo min mogelijk gegevens worden verwerkt voor betalingen voor Freedom.
De privacyverklaring van Mollie vind je op
https://www.mollie.com/nl/privacy

 


5. Hoe lang en waar bewaren we je gegevens?

We bewaren gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Je e-mails worden bewaard zolang je lid blijft, tenzij je ze verwijdert.

Als we facturen sturen (met daarop je naam en adresgegevens), dan moeten we die zeven jaar bewaren voor controle door de belastingdienst.

Logbestanden van servers bewaren we zolang dat nodig is:

 • Logs van mailservers worden 31 dagen bewaard, voor het traceren van fouten en om spammers te kunnen opsporen.
 • Orderlogs van bestellingen bewaren we 31 dagen om eventuele fouten te kunnen terugvinden.
 • Serverlogs van onze website worden 14 dagen bewaard om aanvallen en andere storingen te kunnen onderzoeken. We gebruiken de serverlogs ook om anonieme statistieken te maken over het bezoek aan, en gebruik van, onze website. We gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma Matomo (vroeger bekend als Piwik). Zie het kopje Cookies en pixels onderaan deze privacyverklaring.

Helpdesktickets bewaren we zolang je klant bent of tot het moment dat je ons vraagt ze te verwijderen.

We verwerken en bewaren je gegevens alleen in de EU, ze zijn dus beschermd door de Europese privacyverordening. Als je een buitenlandse domeinnaam aanvraagt (.com bijvoorbeeld) dan worden je gegevens verwerkt in het land waar het top level domain is geregistreerd en zijn de privacyregels van dat land van toepassing. We adviseren je daarom een .nl domein te kiezen.
 

6. Beveiliging van je gegevens

Freedom stelt strenge eisen aan de beveiliging van computers en andere systemen die persoonsgegevens verwerken. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan alle moderne standaarden. Onze medewerkers moeten op de eerste dag een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en we zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy en computersecurity zodat we onze beveiliging altijd up to date houden.

 

7. Jouw rechten als betrokkene

Onder de privacywet ben jij de Betrokkene: de persoon waarover de persoonsgegevens gaan. Als betrokkene heb je een aantal rechten volgens de wet:

Recht op inzage en correctie:
Je mag altijd zien welke gegevens Freedom van je heeft. En als ze niet kloppen mag je ze aanpassen.

Recht op wissen:
Als Freedom persoonsgegevens heeft van jou die niet noodzakelijk zijn, dan mag je ze laten wissen.

Recht op beperking van de verwerking:
Je mag ons vragen bepaalde gegevens voorlopig niet van jou te verwerken. Dat geldt alleen voor gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Recht op overdraagbaarheid:
Als je wilt, leveren we je een overzicht van alle gegevens die we van je hebben zodat je ze eventueel mee kunt nemen naar een andere provider. Bijvoorbeeld je email en de gegevens over je e-mailgedrag, zolang we die nog hebben op onze servers en in onze logbestanden. Als je van dit recht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen naar privacy@freedomnet.nl.

Heb je een klacht over Freedom?:
Als je een klacht hebt over Freedom, kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Komen jullie er niet uit? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Daar doen we niet aan.
 

9. Cookies en pixels

We gebruiken geen tracking cookies op de website. We gebruiken wel software van Matomo (voorheen bekend als Piwik), geïnstalleerd op onze eigen webserver, om bezoekersaantallen te kunnen meten. Daarvoor maken we gebruik van session cookies, die je niet volgen over het internet. De Matomo software importeert de gegevens uit onze webserverlogs met de session cookies in een eigen bestand, en bewaart dat gedurende 31 dagen. Maar voordat Matomo de server logs importeert, verwijdert de software eerst (in werkgeheugen) de laatste twee octetten van de IP-adressen van bezoekers. Na 31 dagen hebben we dan alleen nog echt anonieme statistieken over het bezoek aan onze website. De impact op je privacy is daardoor minimaal. Daarom hoeven we ook geen toestemming te vragen voor deze cookies. We gebruiken ook geen andere volgtechnologie, niet op onze website en niet in onze nieuwsbrieven.