Naar de inhoud Naar het menu

Privacy Coalitie overhandigt manifest aan Tweede Kamer

nieuws/220621-privacy-coalitie.png

De Privacy Coalitie is een groep van organisaties die staat voor een gezonde digitale samenleving. Vandaag wordt namens de coalitie en medeondertekenaars een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het manifest draagt de titel "Op naar het 'nieuwe normaal': Een digitale samenleving zonder zorgen over privacy".

De commissie Digitale Zaken neemt het manifest om 13:30 in ontvangst

Meer informatie over de coalitie vind je op de website. Hier kun je de tekst van het manifest lezen en zien wie mede heeft ondertekend. Je vindt er ook antwoorden op veel gestelde vragen

Zie hieronder het persbericht van de Privacy Coalitie.

Persbericht

Brede coalitie roept op tot meer bewustzijn en actie om digitale privacy te beschermen

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken: ‘Digitale mensenrechten zijn geen sluitstuk maar een startpunt van elke technologische ontwikkeling’

Den Haag, 21 juni 2022

Laat Nederland niet alleen vooroplopen met digitalisering, maar tegelijk koploper zijn op het gebied van digitale privacy en een betere bescherming van mensen. Maak mensen bewust van de risico’s, geef zelf het goede voorbeeld en zorg voor voldoende privacyvriendelijke alternatieven. Die oproep heeft een brede coalitie van organisaties en bedrijven vandaag gedaan aan de Tweede Kamer in een gezamenlijk manifest.

De nieuwe Privacy Coalitie constateert dat steeds meer digitale platforms, diensten en apps de data van gebruikers verzamelen zonder dat die het doorhebben. Die data worden doorverkocht en gekoppeld en vervolgens gebruikt om mensen te tracken, hun online gedrag te volgen en te beïnvloeden. “Zo ontstaat een digitaal profiel op basis waarvan bedrijven en zelfs overheden beslissingen nemen die grote impact hebben op onze levens zonder dat we daar zelf invloed op hebben”, aldus de coalitie. Ze waarschuwt ook voor verdere polarisatie in de samenleving omdat mensen niet meer in de hand hebben welke informatie ze wel en niet online te zien krijgen.

Keuzevrijheid
Zowel op Europees als nationaal niveau wordt gewerkt aan wetgeving om het ongebreideld gebruik van persoonlijke data aan banden te leggen. Maar met alleen regelgeving en toezicht gaan we het niet redden; de ontwikkelingen gaan zo snel dat we altijd achter de feiten blijven aanlopen, stelt de Privacy Coalitie.

Ze vraagt de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer om veel actiever te werken aan het bewustzijn bij mensen over het belang van digitale privacy. De overheid, maar ook het bedrijfsleven zou hier zelf het goede voorbeeld in kunnen geven door alleen nog digitale platforms en diensten te gebruiken die de privacy respecteren. Ook pleit de coalitie voor meer steun aan privacyvriendelijke alternatieven, zodat mensen keuzevrijheid hebben.

Hoge prijs
“We zien dat digitale platforms steeds handiger worden in het verzamelen van data van gebruikers, zonder daar transparant over te zijn”, zegt Haykush Hakobyan van Privacy First, een van de initiatiefnemers van de Privacy Coalitie. “Mensen denken dat de diensten gratis zijn, maar ze betalen onbewust een hoge prijs met hun persoonlijke gegevens. Die trend moeten we nu stoppen. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, organisaties en overheden om zich actief in te zetten voor digitale privacy. Er zijn genoeg technologische mogelijkheden om digitaal actief te zijn zonder de privacy te schenden.”

Hakobyan riep de Tweede Kamer op om een technische briefing te organiseren met aanbieders van privacyvriendelijke oplossingen. “Onlangs hield de Tweede Kamer een hoorzitting met onder andere Google en Facebook. Het is nu tijd om ook partijen aan het woord te laten die de privacy van mensen wél respecteren.” De Privacy Coalitie nodigde de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer uit om in gesprek te blijven en oplossingen te zoeken.

Lisa van Ginneken, die namens D66 deel uitmaakt van de commissie Digitale Zaken: “Wat mij betreft is privacy niet onderhandelbaar. Het is een basisprincipe dat onze vrijheid en ons recht om niet bespied te worden garandeert. In de fysieke ruimte maar ook op internet. Digitale mensenrechten zijn geen sluitstuk maar een startpunt van elke technologische ontwikkeling.”

Bent u van een bedrijf of organisatie die de oproep van de Privacy Coalitie wil steunen? Neem dan contact met ons op!