Naar de inhoud Naar het menu

Freedom blokkeert onder protest websites

nieuws/censuur.jpg

Bericht aangepast 23 maart 2022

Freedom maakt zich grote zorgen over de Europese Verordening die o.a. internetproviders verplicht om de websites van Russia Today en Sputnik te blokkeren. Alhoewel Freedom zich distantieert van de inhoud van deze propagandasites, staan wij wel voor een open internet. Daar past een dergelijke censuur niet bij. Daarnaast schept de verordening een juridisch precedent.  

Het gaat om het Europese Besluit en de Verordening 2022/350. Het besluit verbiedt uitzending van de zenders RT en Sputnik. De tekst is inmiddels zo geïnterpreteerd dat ook internetproviders de content van de twee mediahuizen moeten blokkeren. BEREC, de Europese toezichthouder voor telecommunicatie, heeft besloten dat de webblokkades niet in strijd zijn met de netneutraliteit.* ACM, de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, heeft toegezegd hierop dan ook niet te handhaven.

Het OM gaf aan wél handhavend op te treden wanneer internetproviders niet overgaan tot blokkade. Freedom heeft daarom besloten om - onder protest - over te gaan tot het blokkeren van een aantal websites van RT en Sputnik. 

Waarom blokkeert Freedom de websites onder protest?

1. Desinformatie moet niet worden bestreden met censuur. We zijn juist tegen het opleggen van censuur door landen zoals Rusland. Wij onderschrijven het belang van onafhankelijke journalistiek en pleiten voor bescherming hiervan. De media heeft een waakhondfunctie die niet zonder meer door de overheid kan worden beperkt.
 
2. Er is sprake van een overhaaste en onvoldoende getoetste beslissing. Wij zouden graag meer duidelijkheid willen krijgen over de totstandkoming van de verordening en het besluit. Dit is geen democratisch genomen besluit en ook heeft geen rechter zich hierover gebogen. 

3. De verordening is niet duidelijk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoelang de maatregel zal gelden. De maatregel die de blokkade verplicht wordt gehandhaafd totdat “de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie stopt met propaganda tegen de Unie en haar lidstaten”. Wij zouden graag meer duidelijkheid willen krijgen over de uitleg en toepassing van de verordening en het besluit. Waarom (alleen) RT en Sputnik? Kunnen er op elk moment meer mediahuizen aan de bijlage worden toegevoegd? 

4. Er is sprake van precedentwerking. Dit kan een startsein zijn voor de informatie muur om Europa. Andere delen van de wereld die door het 'vrije westen' worden beticht van censuur zullen de bal terug kaatsen. 

We laten het hier niet bij zitten
Freedom laat het hier niet bij zitten. We vormen een coalitie van gelijkgezinden en onderzoeken welke (juridische) stappen we kunnen zetten tegen deze verplichting om een webblokkade op te leggen.
 

*Netneutraliteit betekent dat internetproviders niet op inhoud bepaalde informatie voorrang mogen geven of juist blokkeren.