Naar de inhoud Naar het menu

De rechtszaak van FOIC #3

3. Het verzoekschrift

nieuws/220523-verzoekschrift.png

In deel 1 van deze serie bespraken we wat de aanleiding was om naar de Europese rechter te stappen. In deel 2 kwam vervolgens aan bod met wie we besloten samen te werken.

Dit keer gaan we verder met deel 3 van deze serie 'De rechtszaak van FOIC: Het verzoekschrift'.

Let op: we verwijzen in deze tekst via hyperlinks naar andere websites. Deze websites hanteren een ander cookie beleid dan wij. Je kunt soms cookies weigeren in het cookie menu, zodra je op de website terechtkomt. Vergeet niet om op 'lijst met derden/partners' of 'legitiem belang' te klikken. Ook daar kun je vaak nog cookies weigeren. Wat Freedom vindt van cookies lees je hier.

Juridisch advies

Zo'n rechtszaak op Europees niveau is natuurlijk niet zo maar wat. Binnen de coalitie bestond dus behoefte aan goed juridisch advies om onze standpunten heel precies voor te leggen aan de juiste rechter. We zijn in onze zoektocht naar een advocaat enorm goed geholpen met vele juridische adviezen en daar zijn we enorm dankbaar voor. Een van deze adviezen luidde: vorm een zo breed mogelijke coalitie. Dat hebben we dan ook geprobeerd te doen. 

De coalitie heeft uiteindelijk besloten in zee te gaan met het kantoor Kennedy van der Laan. Het kantoor stond direct voor ons klaar en kwam met een gepast aanbod gezien ons beperkte budget.    

Onze argumenten

In het verzoekschrift, dat is onze brief aan de rechter, bespreken we de visie van de gehele coalitie. De coalitie bestaat uit een aantal providers, bedrijven, een journalistenvereniging en burgerrechtenorganisatie. Uiteenlopende partijen met uiteenlopende belangen dus.

Maar juridisch moesten we onze argumenten iets anders insteken. Alleen de providers zijn officieel 'eiser' in de zaak, omdat de providers indirect door de strafmaatregel zijn getroffen. Zoals je in deel 1 hebt kunnen lezen, moesten de providers - en dus Freedom - na een onduidelijke interpretatie van de ACM websites blokkeren. Wij hebben daarom een belang en kunnen naar de rechter stappen. Maar dat kan niet iedereen. Een zaak kan 'niet ontvankelijk' worden verklaard als er geen aanmerkelijk belang is. Als dat gebeurt geeft de rechter geen inhoudelijk oordeel en dat wil je voorkomen. 

Toen Freedom in maart aankondigde niet zonder slag of stoot akkoord te gaan met het blokkeren van websites, werden als directe reactie een standpunt en een aantal argumenten gepubliceerd. Deze punten komen ook deels en soms genuanceerd terug in het verzoekschrift.

Onze vragen

De coalitie vraagt zich af of de Raad een strafmaatregel op dit domein had mogen nemen. Ook vraagt de coalitie zich af of de strafmaatregel zo uitgelegd kan worden dat providers websites moeten blokkeren. Dat is erg onduidelijk, omdat het in de maatregel gaat om het 'broadcasten' dus het uitzenden van de staatszenders.

Over het algemeen kan gezegd worden dat de maatregel onduidelijk is. Dat kan met opzet gedaan zijn, zodat deze breed kan worden uitgelegd. Maar dat kan dan ook weer strijdig zijn met de rechtszekerheid. En wanneer kan van providers worden verlangd dat zij bij het faciliteren van het internet beginselen zoals netneutraliteit naast zich neerleggen? Levert de maatregel een te rechtvaardigen inbreuk op de vrije meningsuiting op?

Dit soort vragen hebben we neergelegd bij de rechter en bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht. De coalitie is in het verzoekschrift erg duidelijk over het feit dat wij de belangen van de staatsmedia RT en Sputnik niet verdedigen. Waar wij wel om vragen is het hooghouden van democratische waarden en rechtsstatelijke beginselen in de EU.  

De zaak van RT France

Waar de coalitie trouwens ook heel duidelijk over is: wij willen geen partij zijn bij de rechtszaak van RT France. Omdat zij direct waren getroffen door de strafmaatregel, hadden zij een eigen zaak lopen bij de rechter.

Nog voordat wij ons aanvullend verzoekschrift hadden ingediend bij de rechter, omdat het lijstje met verbannen staatsmedia door de EU werd uitgebreid, deed de rechter uitspraak in de zaak die RT France zelf had ingediend. Wat de rechter precies zei, hoe deze zaak verschilt van de onze en meer over het aanvullend verzoekschrift, lees je in het volgende deel van deel serie.