Naar de inhoud Naar het menu

Telefoniepartner van Freedom wint rechtszaak

nieuws/210531-voipgrid.jpg

Providers zijn verplicht elke 24 uur aan Justitie te vertellen welke persoon bij een IP-adres en/of telefoonnummer hoort. De Overheid verzamelt op deze manier adresgegevens, het IP-adres en telefoonnummer van bijna iedereen met een internet- of telefoonabonnement via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). De politie en andere opsporingsinstanties kunnen deze informatie gebruiken in onderzoeken zoals bijvoorbeeld een moordzaak. Helaas blijkt uit gegevens stammend uit 2019 dat 2,4 miljoen gegevens opgevraagd werden zonder wettelijke grondslag. Bovendien werden deze gegevens onvoldoende beschermd.

Onze telefoniepartner VoIPGRID weigerde jarenlang gegevens aan te leveren wegens privacy. Zij werden onlangs genoodzaakt daar wel mee te beginnen vanwege dwangsommen van toezichthouder Agentschap Telecom. De provider heeft daarom via de rechter de veiligheid van de gegevens geprobeerd af te dwingen én met succes! De rechter heeft de telecomprovider namelijk in het gelijk gesteld. Dit houdt het volgende in:

  • VOYS hoeft de boete niet te betalen.
  • VOYS is niet verantwoordelijk voor de veiligheid, maar moet daarom vanaf nu wel de gegevens gaan aanleveren (net zoals iedere andere telecomprovider).
  • De uitspraak legt heel duidelijk vast wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens en dat is het CIOT. De klant kan daarom vanaf nu een klacht indienen dat deze data niet veilig zijn. 

De overwinning in deze rechtszaak stelt iedereen met een telefoonnummer of internetverbinding in staat om een klacht in te dienen over privacyschending. Je kunt dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hier je klacht indienen.