Naar de inhoud Naar het menu

Jaarfestival 11 november 2021

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

nieuws/211112-ecp-festival.png

Na de ledenvergadering van afgelopen woensdag zijn we in het Haagse blijven hangen. De volgende dag (11 november - onze verjaardag!) vond daar namelijk het ECP jaarfestival plaats. Het was een hybride festival. Het kon dus zowel in levende lijve als thuis online bezocht worden. Wij waren er in persoon en doen hier verslag. 


Wat is ECP?

ECP is de organisator van het festival en vormt een samenwerkingsverband tussen wetenschap en onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 

Het programma van het festival draait om de kansen (digido's) en punten van aandacht (digidon'ts) in een digitale samenleving die zich razendsnel ontwikkelt. Naast een digitaal zeer bewuste en vaardige overheid, is ook het moreel besef bij de burger belangrijk. Daarom in het programma ook veel aandacht voor ethiek.

De kansen liggen in de digitale vaardigheden in het onderwijs, meer digibewuste politici, ethische begeleiding van AI, de aanpak van desinformatie en de prioriteit van cyber security bij bestuurders. Eigenlijk geeft dit wat ons betreft ook direct een beeld van wat de problemen zijn en dus punten van aandacht blijven.  


Meest digi-bewuste kamerlid 2021

Lisa van Ginniken werd tijdens het festival verkozen tot 'meest digi-bewuste kamerlid 2021'. Zij benadrukt nog eens dat de digitale samenleving geen paralel universum is. Het moet daarom integraal onderdeel zijn van de politiek. Een opdracht dus voor burgers, bedrijven en overheid tezamen. ECP is daar een mooi kanaal voor.  


Tot slot...

nog een paar volgens ons wijze uitspraken van sprekers op het festival: 

  • Roxane Daniels: Technologie gaat sneller dan we erover kunnen praten. Dat neemt niet de noodzaak weg dat we erover moeten praten.
  • Pallas Agterberg: Staar je niet blind op steeds maar de nieuwste ontwikkelingen, maar houd oog voor welke techniek in welke specifieke situatie van toepassing is. Al bestaande of meer simpele netwerken kunnen in combinatie met nieuwere netwerken worden gebruikt. Kijk naar de diversiteit van toepassingen.
  • Daniel Tijink: Maak gebruik van de praktische wijsheid, oftewel de ethiek die er is (Aristoteles). Zet telkens weer in op een dialoog met betrokkenen, voordat je AI-systemen inzet. Het 'community denken' zit vaak meer in de gemeenschap zelf en minder in de professionele adviseurs.
  • Anne Fleur van Veenstra: Neem de tijd om beleidsmakers aan de hand te nemen bij het praktisch toepassen van abstracte Europese normen. Dit is een proces dat zal voortduren, omdat de normen en regels net als de technologie zullen blijven veranderen. Als AI-systemen besluiten nemen moeten ze transparant zijn, accountable en ook contestable. Dat laatste wil zeggen dat mensen op wie de besluiten van toepassing zijn, direct in interactie met het systeem moeten kunnen vragen waarom het besluit zo is genomen.