Naar de inhoud Naar het menu

1 sept livegang Nederlandse Coronamelder-app

nieuws/corona-app.png

Na een ruwe start en een hobbelig traject heeft minister de Jonge aan de tweede kamer laten weten dat de Nederlandse Corona-app op 1 sept live zal gaan. Om bestrijding van het Corona-virus tegen te gaan ontwikkelde het ministerie van VWS een app die meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die positief is getest op corona. Freedom is sceptisch geweest over het proces en heeft haar bezwaren duidelijk gemaakt in het initiatief veiligtegencorona.nl. We zijn blij om te zien dat de uiteindelijke app voor het overgrote deel voldoet aan de tien uitgangspunten die we geformuleerd hebben voor een veilige app die aan de richtlijnen voor privacy voldoet.

Net als vele landen maakt ook de Nederlandse app gebruik van de achterliggende infrastructuur van Google en Apple, wereldwijd komt het beheer van de data bij deze twee Amerikaanse Data-giganten te liggen. Deze twee commerciële bedrijven bepalen de technische standaard en dat is op zijn minst ongemakkelijk. Het is in tegenspraak met het uitgangspunt dat techniek transparant en dus controleerbaar moet zijn. Verder is de uitrol van zo’n - door de staat georkestreerde – app het begin van een surveillance infrastructuur die strijdig is met de uitgangspunten van een vrije en open samenleving. Datavergaring kan een begin zijn van het uithollen van de rechtstaat. Freedom zal de ontwikkelingen volgen en zich als een luis in de pels gedragen.